12UY0049-3 - BETONCU - Seviye 3 (Rev.00)

Yeterlilik Birimleri ve Ücretler
Referans Kodu Yeterlilik Birimi Adı T1 T2 P1 P2 P3
12UY0049-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği
12UY0049-3/A2 Genel Betoncu İşlemleri